Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Utredning

Arabo erbjuder en utredningsmodell i nära samarbete med aktuell socialtjänst. Socialtjänsten ansvarar formellt för utredningen men vi bidrar med hög närvaro i familjen, noggranna observationer med omfattande dokumentation och täta samarbetsträffar.

Vi avsätter tre månader till utredning med målet att därefter skapa en ny genomförandeplan med fortsatt behandling. IVO förordar denna typ av utredning där handläggaren är delaktig i utredningen av flera anledningar, bland annat därför att det finns större möjlighet att påverka vid eventuell förhandling i tingsrätten.

Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt