Tel:0470-808 40
Epost: info@arabo.se
Målgrupp

Familjesystem bestående av barn med föräldrapar, ensamstående förälder, blivande föräldrar samt asylsökande familjer.

Vi har lång erfarenhet av arbete med familjer/föräldrar/ensamstående förälder som har social problematik, anknytningsproblem, psykiatrisk problematik, tidigare missbruksproblem, föräldrar som blivit utsatta för misshandel / kvinnofridsärenden vilka är i behov av skydd samt resurssvaga föräldrar. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med asylsökande familjer och vi bedriver ett intensivt integrationsarbete som har visat sig effektivt för snabb anpassning till det svenska samhället.Hem
Om Arabo
Målgrupp
Behandling
Inskrivning
Kompetens
Kvalitétsarbete
Målsättning
Utredning
Kontakt